Despre proiect

1. Titlul proiectului: "Dezvoltare la S.C. WEBIMAGE S.R.L. prin achizitie de echipamente tehnologice"

2. Denumirea beneficiarului: S.C. WEBIMAGE S.R.L

3. Scopul proiectului: urmareste imbunatatirea performantelor economice si tehnice prin cresterea nivelului de competitivitate a S.C. WEBIMAGE S.R.L. prin achizitia de echipamente tehnologice urmarind adaptarea la cerintele pietei prin intarirea capacitatii de promovare a serviciilor.

4. Obiective specifice ale proiectului:

  • OS1 – Cresterea CA cu peste 60% in al doilea an de la finalizarea investitiei fata de nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior ca urmare a introducerii de noi servicii in cadrul microintreprinderii.
  • OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 3 persoane, fata de media anului 2016, cat si mentinerea unui numar mediu de 8 angajati pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, cu respectarea principiului egalitatii de sanse, prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate.
  • OS3 - Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microintreprinderii prin dezvoltarea activitatii de editare, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in carese desfasoara activitatea, precum si prin minimizarea deseurilor generate.

5. Rezultate asteptate:

  1. CA crescuta cu peste 60% in al doilea an de la finalizarea investitiei, ca urmare a imbunatatirii serviciilor prestate prin achizitionarea de echipamente de ultima generatie foarte performante, care ii va permite sa realizeze activitati de editare de cea mai buna calitate si intr-un timp foarte scurt fara precedent
  2. 3 persoane nou angajate: 3 graficieni calculator, dintre care, 1 persoana va face parte din categoria persoane defavorizate cat si o medie de 8 persoane mentinute, timp de minim 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
  3. 12 echipamente ecoeficiente nou achizitionate de ultima generatie, foarte performante, care ii va permite sa realizeze activitati de editare de cea mai buna calitate si intr-un timp foarte scurt fara precedent si dotarea spatiului cu sistem de iluminat eco: 5 becuri LED

6. Data de incepere: 08.05.2018

7. Perioada de implementare: 25 luni

8. Valoarea totala a proiectului: este de 945165,30 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 655416,26 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 557103,82 lei si valoarea finantarii nermbursabile din bugetul national de 98312,44 lei.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei